Personuppgiftspolicy

För att du ska kunna genomföra en produktbokning via vår hemsida så behöver vi behandla dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Flärd Eva Vesterlund, Nygatan 12 i Södertäje.